1.aupair agentura v Čechách
facebook
img

Podmínky a náklady

Základní info:

  Německo němčina Rakousko němčina Švýcarsko němčina angličtina francouzština
věk 18-29 dívky i chlapci 18-27 dívky  18-29 dívky 
délka pobytu 2-12 měsíců 2-12 měsíců 10-12 měsíců
prac.doba týdně 30 hodin 20 hodin 30-35 hodin
dovolená 4 týdny/rok 5 týdnů/rok 4 týdny/rok
kapesné/měsíc min 260€ min 415€ min 700 CHF
pojištění hradí aupair pokud je pobyt max 6 měs hradí au pair hradí rodina
doba zprostředování 1-2 týdny 2-4 týdny 2-4 týdny
kurzy jazyka ano ano ano

Kdo je to au-pair:

Nejlevnější a nejúčinnější forma studia cizích jazyků s pracovním povolením.

AU-PAIR je mezinárodní program, který umožňuje mladým lidem pobyt v cizině. Je to momentálně nejdostupnější možnost kvalitní výuky cizího jazyka. Všeobecná pravidla vycházejí z "Mezinárodních dohod o au-pair pobytech", uzavřených 24. 11. 1969 ve Štrasburku.

 

AU-PAIR pobyt je vhodný pro mladé lidi, kteří se chtějí bez velkého finančního zatížení naučit výborně cizí jazyk, poznat kulturu a odlišný život našich sousedů a mají opravdu pěkný vztah k dětem. Za možnost zdokonalení se v jazyce, bydlení a stravu au-pair pomáhá s dětmi a v domácnosti. Stává se členem rodiny, děti na čas získávají s radostí "staršího sourozence".

 

AU-PAIR pobyt není vhodný pro lidi, kteří si chtějí pouze přivydělat nebo hledají dobrodružství.


kostel

Našim dívkám a chlapcům je tak umožněno strávit delší dobu v novém prostředí, což jim přináší mnoho nových zkušeností, schopnost orientovat se v cizím prostředí, získat spoustu přátel, naučit se pracovat s dětmi. Tyto zkušenosti poté využívají a uplatňují ve svém osobním životě.

Vstupem ČR do EU se stala znalost cizího jazyka nezbytností pro všechny, kteří budou chtít využít ohromných možností v oblasti vzdělávání, poznávání nebo na trhu práce, které nám sjednocená Evropa nabídne.

Rodina v SRN a Rakousku může žádat o au-pair pouze v případě, když minimálně u jednoho dospělého je rodnou řečí němčina!Proto se na denní konverzaci v němčině můžete spolehnout.


 

Kdo se může stát au-pair:

 • svobodná, bezdětná dívka nebo chlapec ve věku 18-29 let (SRN), 18-27 let (Rakousko), 18-29 let (Švýcarsko)
 • požaduje se střední znalost cizího jazyka (na komunikativní úrovni, min. 3 roky studia)
 • zkušenosti práce s dětmi a znalost domácích prací
 • dobrý zdravotní stav
 • korektní jednání a zodpovědný přístup
 • min. délka pobytu 2 měsíce, maximální 1 rok

Rodina poskytuje:

 • ubytování (au-pair má k dispozici vlastní zařízený pokoj se soc. zařízením, rádiem či televizí )
 • celodenní stravu, i ve volných dnech
 • kapesné dle prac. doby, min. 260,- EUR/měs. (SRN), 415,- EUR/měs.(Rakousko), min. 700,- CHF/měs. (Švýc.), kapesné bývá často vyšší
 • nemocenské a úrazové pojištění po celou dobu pobytu
 • přístup na Internet (není však povinností rodiny)
 • cestovné na kurzy cizího jazyka
 • dostatek času na návštěvu kursů jazyka
 • většinou hradí kurzy cizího jazyka 
 • pokud rodina pozve au-pair na návštěvu, hradí cestovné

ÚŘADY: k práci a pobytu au-pair je nutno vyřídit povolení k pobytu. Toto se vydává po příjezdu au-pair na příslušném obecním úřadě v místě bydliště rodiny. Nutno předložit pas nebo OP a smlouvu s rodinou. Tuto smlouvu zajistí naše agentura před Vaším odjezdem. Na úřad Vás doprovodí hostitelská rodina. Pracovní povolení od 1.5.2011 není nutné!


 

Práce au-pair, pracovní doba, volný čas:

kostel

PRÁCE AU-PAIR obsahuje lehké domácí práce a péči o děti:

 • Hlídání dětí – zahrnuje pomoc s dětmi, přípravu snídaně pro děti, doprovod a vyzvednutí dětí ze školy (školky), procházky, hraní her, u mladších dětí pak pomoc při krmení, koupání a oblékání.
 • Babysitting – rodina může Au-pair 2x3 týdně požádat o hlídání dětí večer.
 • Lehká pomoc v domácnosti – zahrnuje běžné domácí práce jako je pomoc při přípravě jídel (vaření se nemusíte obávat), luxování, žehlení, úklid pokojíku.

PRACOVNÍ DOBA je 5 – 6 hodin denně a bude přímo dohodnuta s rodinou. Záleží na stáří dětí, zaměstnání rodičů apod. Rodina je povinna uvolnit dívku na kurzy cizího jazyka. Au-pair má nárok na 1 - 2 dny volna v týdnu + min. 4 večery volna v týdnu.

 

DOVOLENÁ: au-pair má nárok na 4 týdny placené dovolené (při ročním pobytu).

 

VOLNÝ ČAS je zaručen po splnění dohodnutých úkolů. Záleží pouze na dívce, jak se svým volným časem naloží. Prakticky všude je možnost kulturního, sportovního či společenského vyžití. Rodina je za au-pair zodpovědná a má o ni starosti, je proto vždy potřeba oznámit předem dobu návratu z procházky, klubu či nákupu. Dívka by měla být vždy přes noc doma. V případě, že Au-pair nebude mít odpovědný přístup, přestane ji rodina důvěřovat a mohla by požádat o výměnu. Návštěva doma je možná po dohodě s rodinou, bývá zvykem uvolnit dívku vždy na vánoční svátky, případně podle potřeby.


 

Délka pobytu:

DÉLKA POBYTU je 2 - 12 měsíců (SRN + Rakousko), rodiny mají zájem především o dívky a chlapce, kteří mohou zůstat jeden rok.

 

 

 

LETNÍ POBYTY A KRÁTKODOBÉ POBYTY:

Pobyty na 2-5 měsíců Registrace probíhá po celý rok.Vynikající možnost, jak se téměř zdarma zkodonalit v jazyce, poznat kulturu a život v sousední zemi a získat přátele. Rodin máme stále dostatek, umístíme všechny zájemkyně. Zajišťujeme bohužel pouze pro děvčata (18-29 let) do SRN a zřídka do Rakouska. Nutná flexibilita na lokalitu, počet a stáří dětí. V letních měsících je omezena možnost návštěvy kurzů němčiny. Během léta však trávíte více času s dětmi a komunikujte s nimi. Neustálá komunikace je nejlepším způsobem jak si zlepšit jazykové schopnosti. Je nutno se zaregistrovat, po obdržení Vašich materiálů Vás budeme informovat o vhodné rodině pro Vás.

Kapesné:

KAPESNÉ - au-pair nedostává plat, ale kapesné, to se odvíjí od pracovní doby a je stanoveno zákony. Min. výše je 260,- EUR/měs. pro SRN při 30-ti hod. prac. době za týden nebo 415,- EUR/měs. pro Rakousko při 25-ti hod. prac. době za týden nebo min. 700,- CHF/měs. pro Švýcarsko při 30-35-ti hod. prac. době za týden. Výši kapesného Vám sdělíme při výběru rodiny.

Jazykový kurz, znalost cizího jazyka:

JAZYKOVÝ KURZ je vždy možno navštěvovat, rodina pomůže s výběrem školy. Je však povinností au-pair se do kursu co nejdříve přihlásit! Kurzy jsou dopolední, odpolední a večerní, bývají 1 – 5x týdně, náklady 100,- - 400,- EUR za rok. Rodina není povinna hradit kurz němčiny (kromě Německa), ale mnohdy ho hradí (předem budete informována, jakou částkou se bude rodina na nákladech podílet). Po absolvování je možno získat mezinárodní certifikát.

ZNALOST CIZÍHO JAZYKA AU-PAIR by měla být na úrovni střední školy. Čím jsou znalosti lepší, tím jednodušší jsou pro dívku začátky. Rodina samozřejmě neočekává perfektní znalosti, ale musí mít jistotu, že Au-pair je schopna v případě potřeby zavolat lékaře či policii. Dívka musí na pracovním úřadě odevzdat potvrzení o znalostech cizího jazyka (kopii vysvědčení, doporučení od učitele jazyka, apod

Pojištění:

POJIŠTĚNÍ NĚMECKO+ŠVÝCARSKO: rodina hradí nemocenské a úrazové pojištění po celou dobu pobytu. Pokud je au-pair v zahraničí déle než 6 měs., nemusí si doma hradit nemocenské ani sociální pojištění. Před odjezdem je nutno se z pojišťovny odhlásit, po příjezdu odevzdáte ve své pojišťovně potvrzení (dostanete od rodiny), že jste byla v zahraničí pojištěna. Rakousko - pojištění si hradí dívka sama, mnohdy ale rodiny pojištění za dívku uhradí, i když to není jejich povinností. Předem budete informována.

Příjezd:

PŘÍJEZD AU-PAIR do cílové země hostitelská rodina očekává a je vždy přítomna na dohodnutém místě (nejčastěji na autobusovém nebo vlakovém nádraží). Dívka bude vybavena telefonními čísly, na která se může v případě nouze obrátit.

Informace o dopravě a jízdenky možno získat či zakoupit přes tyto internetové stránky: www.studentagency.cz, www.eurolines.cz, www.idos.cz

Změna rodiny:

ZMĚNA RODINY je v případě nespokojenosti (nelze vyloučit osobní nesympatie, problémy s dětmi apod.) je možná, a to buď přímo prostřednictvím našich kolegů, na které dívka dostane kontakt před odjezdem, nebo prostřednictvím naší agentury. S dívkami jsme v kontaktu celý rok a případné problémy se snažíme vyřešit.

Náklady

Poplatek za kompletní zprosředkování pobytu se na základě smlouvy dělí na dvě části:

 • Záloha 500,- Kč/20€ platíte při podání přihlášky. Pokud se nám nepodaří sehnat vhodnou rodinu, bude záloha vrácena. Momentálně však máme dostatek volných rodin a proto můžeme zprostředkování v krátké době zaručit.
 • Doplatek - platíte před odjezdem do SRN/Rakouska/Švýcarska.
délka pobytu záloha doplatek celkem
       
7-12 měsíců
SRN
500Kč/20€ 2300Kč/87€ 2800Kč/107€
7-12 měsíců
Rakousko
500Kč/20€ 2900Kč/110€ 3400Kč/130€
2-6 měsíců
SRN + Rakousko
500Kč/20€ 4400Kč/168€ 4900Kč/188€
10-12 měsíců Švýcarsko 500Kč/20€ 3900Kč/148€ 4400Kč/168€

peciální požadavky(konkrétní místo pobytu,chci jet s kamarádkou,přítelem apod.)-příplatek 2000Kč/77€ za každý požadavek

Jízdné k rodině. Rodina není povinna hradit cestu, často však cestovné zaplatí. Předem budete informována.

Doporučujeme 100-150€ s sebou na počáteční náklady.